Oznámení stránek

Distanční výuka od 14. 10. 2020

by H C -

S účinností ode dne 14. října 2020 zakazuje vláda osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve školách. Nově tedy včetně praktické výuky (žáci zdravotnických oborů) i žáků plnících povinnou školní docházku (žáci nižšího gymnázia). 

Provoz školní jídelny bude od 14. 10. 2020 z technických, hygienických a ekonomických důvodů přerušen. Vedoucí stravování všem žákům na distanční výuce oběd odhlásila. 

Pokud si potřebujete vyzvednout věci ze skříněk, můžete přijít v pondělí od 8.00 do 12.00 hod. Při příchodu a odchodu z budovy školy se zapište do seznamu, který bude připraven u vchodu do budovy, a dodržujte hygienická pravidla.Distanční výuka od 5. 10.

by H C -

Od 5. 10. 2020 je pro žáky vyšších tříd 8letého gymnázia, žáky 4letého gymnázia a žáky SOŠ nařízena distanční výuka. Distanční výuka se netýká praktického vyučování zdravotnických oborů a nižších tříd 8letého gymnázia (prima - kvarta).

Informace k výuce budou jednotliví vyučující předávat žákům prostřednictvím Moodle nebo Google učebny. Obecné informace k distanční výuce jsou v kurzu Info.


Older topics...